Termeni și CondițiiTermeni și condițiiCondițiile de utilizare a site-ului https://exxxotica.ro

Art. 1. Definirea părților
Prezentul contract este încheiat între Client indicat în formularul de comandă (denumit în continuare pur și simplu ca „Client”) și compania EXXXOTICA DEVELOPMENT SRL. cu sediul în CONSTANTA Str. ION LUCA CARAGIALE NR.2A BL.L112 SC,C Ap 303
Art. 2. Obiectul contractului
Obiectul contractului este vânzarea de bunuri on-line prin intermediul site-ului menținut de către EXXXOTICA DEVELOPMENT SRL.  www.exxxotica.ro, astfel cum este reglementat de dreptul civil privind comerțul electronic. Descrierea activelor individuale este conținută în cărțile explicative, care fac parte integrantă din prezentele condiții.
Art. 3 Comenzi și prețuri
Clientul cumpără mărfurile prin transmiterea electronică a formularului de comandă, ceea ce va constitui un acord contractual în conformitate cu prevederile Codului civil; comenzi de aprovizionare pentru produsele trimise la EXXXOTICA DEVELOPMENT SRL. trebuie să fie completate în capitolele obligatorii . Preturile produselor includ TVA și sunt indicate în cărțile explicative din formularul de comandă în LEI, Aceștea indica, de asemenea , costurile de transport și de livrare. Formularul de comandă permite utilizatorului să identifice în mod clar și fără echivoc procentul aplicat TVA la prețurile pentru achiziționarea de produse , precum și costurile de transport și de livrare, aplicate de către curier; aceste sume sunt suportate de client. Plata prețului mărfurilor cumpărate pot fi efectuate prin numerar la livrare sau prin transfer bancar sau prin carduri de credit și de debit indicate pe site – ul www.exxxotica.ro.
Art. 4. Transport si livrare
Expedierea mărfurilor achiziționate vor respecta ordinea în care au fost primite solicitările. Transportu la adresa indicată de client în formularul de comandă, se va face prin curier în toată Romania și în teritoriile indicate. Curierul va respecta, livrarea bunurilor achiziționate de client si timpii standard și, în orice caz, nu mai mult de 3 zile lucrătoare de la primirea formularului de comanda EXXXOTICA DEVELOPMENT SRL
Art. 5 Despre
În conformitate cu articolul 23 din Decretul legislativ nr 196/2003, Clientul își dă consimțământul liber și în mod expres la prelucrarea datelor cu caracter personal, după ce a citit și a înțeles ” Notificarea privind confidențialitatea publicată în temeiul articolului 13 din decretul menționat mai sus.
Art. 6 Mesaje publicitare
Tratamentul nu va trimite informații comerciale fără acordul prealabil al clientului, astfel cum se specifică în ” Notificarea privind confidențialitatea publicată în temeiul articolului 13 din Decretul legislativ nr 196/2003.
Art. 7. Dreptul de retragere
Clientul, în cazul în care se califică drept „consumator”, în sensul Codului de consum aprobat prin Decretul legislativ nr. 206 din 6 septembrie 2005, are dreptul de retragere. Acest drept de retragere trebuie exercitat, sub sancțiunea decăderii, prin trimiterea unei scrisori recomandată la EXXXOTICA DEVELOPMENT SRL.in termen de zece (10) zile lucrătoare de la primirea de bunuri; Acesta poate fi, de asemenea, exercitat prin trimiterea, în aceeași perioadă, o declarație prin telegramă sau fax, atâta timp cât acestea urmează o confirmare prin scrisoare recomandată  în termen de 48 (patruzeci și opt) ore. Exercitarea dreptului de retragere, clientul trebuie să furnizeze, pe cheltuiala proprie livrare a produsului la EXXXOTICA DEVELOPMENT SRL.în locația indicată. nu vor fi retrase produsele la livrare, nici transport de marfă colecta. Toate produsele trebuie să fie intacte și în ambalajul original EXXXOTICA DEVELOPMEN SRL., dupa ce primeste bunurile și verifica integritatea acestora, se va efectua o rambursare a sumelor plătite în cel mai scurt timp posibil.
În caz de incapacitate de plată, chiar și parțială, a obligațiilor de către Client, EXXXOTICA DEVELOPMENT SRL. își rezervă dreptul de a termina acest contact cu simțurile și pentru efectele art.1456 ale codului civil, cu o simpla notificare scrisa pentru a fi trimise, prin scrisoare recomandată .De asemenea, își rezervă să scadă de către client în culpă orice și toate achizițiile viitoare, rezervând, de asemenea, procedurile legale pentru protecția drepturilor sale. Ele rămân, în orice caz, afectează drepturile EXXXOTICA DEVELOPMENT SRL. perceperea taxelor pentru serviciile utilizate, precum și dreptul de daune.
Art. 9. Forța majoră
În cazul în care o parte nu poate îndeplini obligațiile contractuale, din motive de forță majoră, cum ar fi fenomene naturale deosebit de intensitate, de război, greve, restricții guvernamentale neprevăzute etc., îndeplinirea contractului sau data pentru indeplinirea contractului acestea sunt amânate în funcție de evenimentul care a avut loc.
Art. 10. Limitarea răspunderii
EXXXOTICA DEVELOPMENT SRL.nu poate fi trasă la raspundere pentru pierderi sau daune suferite de Client sau de persoane, din cauza întârzierilor, incetiniri și întreruperi în serviciul de comerț electronic, ori de câte ori astfel de întârzieri, întârzieri, întreruperi nu depind de comportamentul lor sau sunt cauzate de proasta funcționare a serviciilor de telecomunicații, inclusiv servicii cu valoare adăugată pentru furnizorii de energie și servicii de acces la Internet. EXXXOTICA DEVELOPMENT SRL. De asemenea, nu poate fi considerată responsabilă pentru pierderea sau daune suferite de client datorită întârzierilor, incetiniri și întreruperi ale serviciului de comerț electronic sau din cauza întârzierilor în executarea ordinului de cumpărare , în cazul în care întârzierea, încetinirea, oprirea și eșecurile sunt cauzate de un impediment în afara controlului său, care nu ar fi putut prevedea în mod rezonabil consecințele pentru care nu au putut fi evitate și nici limitate.
Art. 11. Transferul de drepturi și obligații
Nici un parte nu poate transfera drepturile și obligațiile ce decurg din prezentul contract către terți, fără aprobarea prealabilă în scris.
Art. 12. Jurisdicție
Acest contract și toate raporturile juridice care se ivesc sunt reglementate exclusiv de legislația Romana; orice litigiu legat este supus jurisdicției exclusive Romanesti.
Art. 13 Competență
Atingerea aplicării dispozițiilor imperative ale legii stabilite pentru protecția consumatorului, orice litigiu legat de aceste condiții contractuale generale este sub jurisdicția exclusivă a curtii de justitie.